Soluții eficiente energetic

E  complexul de soluții, măsuri și proiecte, la implementarea cărora se asigură funcționalitatea completă a tuturor sistemelor și obiectivelor,  în același timp se sigură o economie considerabilă a resurselor energetice. Interesul înalt pentru economii este motivat de prețul în creștere pentru energie electrică și combustibil. Astfel efectul economic din micșorarea cheltuielilor pentru resursele energetice aduce economii considerabile.

Serviciile de implementarea a soluțiilor eficient energetic pot fi aplicate la orice etapă, la proiectare sau la exploatare.

Compania noastră oferă servicii de implementare a soluțiilor eficiente energetic pentru sistemele de iluminat, compensarea puterii reactive, dirijarea prin frecvență a motoarelor electrice, automatizarea proceselor tehnologice în clădiri. 

Sistemele de iluminat

Sistemele de iluminat contribuie la confort, productivitate și siguranța utilizatorilor. Ele decorează încăperile și spațiile deschise, ameliorează atmosfera. Sistemele de iluminat propuse de noi, îmbină corpurile de iluminat obișnuite și cele cu LED, care corespund standardelor internaționale și permit obținerea iluminării, în locurile unde este necesar și la  timpul necesar. 

Avantajele iluminatului LED sunt:

 • economia de energie electrică
 • durata de exploatare îndelungată
 • lipsa emisii ultraviolete 
 • siguranță pentru mediu înconjurător
 • lipsa fluctuațiilor de lumină
 • pornire rapidă fără preîncălzire
 • diapazon larg de tensiuni de lucru
 • emisii minime de căldură
 • lipsa zgomotului în timpul funcționării
 • simplu în exploatare, nu necesită deservire sofisticată
 • oportunitate de alegere a unui spectrului larg de temperaturi de culoare

Profitînd de avantajele iluminatului LED, noi creăm sisteme de iluminat, care corespund înaltelor standarde Europene, și în același timp permit economia energiei electrice pentru iluminat. Furnizorii noștri au toate certificatele necesare pe teritoriul Uniunii Europene și testează regulat calitatea produselor. Aceasta permite identificarea avantajelor și deficiențelor produselor, și ca rezultat îmbunătățirea corpurilor de iluminat.

Gama corpurilor de iluminat se înnoiește regulat , ce permite satisfacerea tendințelor designului și realizarea soluțiilor sofisticate pentru sistemele de iluminat.

Compania noastră este distribuitorul oficial a produselor V-TAC și Lighting Technologies pe teritoriul Republicii Moldova care sunt vîndute pe tot teritoriul UE, dar și în SUA, Canada și în țările Americii de Sud.

Sistemele de dirijare cu motoarele electrice

Producerea modernă include elementele de automatizare a proceselor. Ceia ce invocă regularea vitezelor lichidelor, gazelor, de transportare, dar și regularea presiunii lichidelor sau gazelor.  Metodele clasice de regulare, invocă cheltuieli energetice înalte, așa cum sarcina motoarelor practic nu se modifică la schimbul vitezelor sau presiunii. Dat fiind faptului că 95% din motoarele folosite pentru pompare mișcare, turație sunt asincrone, iar regularea parametrilor enumerate mai sus prin intermediul dirijării cu motorul asincron este cea mai eficientă și economă metodă de comandă a procesului.

Regulatorul de frecvență, e un echipament eficient care permite prin intermediul modulării frecvenței și timpului impulsului, să reguleze cuplu și viteza de rotație a motoarelor sincrone și asincrone. Această metodă de regulare a parametrilor tehnologice diminuează consumul de energie electrică proporțional cu parametru regula, ceia ce permite economia pînă la 70% în dependență de aplicare. Avantajele regulatoarelor de frecvență sunt:

 • diminuarea sarcinii pe sistemul de alimentare cu energie electrică, economie considerabilă de energie electrică
 • posibilitatea de dirijare la distanță/automat cu motor
 • aplatizarea șocurilor de pornire pe sistemul electric și mecanică, ceia ce duce la mărirea duratei de viață a motorului
 • compensarea completă a puterii reactive, ceia ce micșorează curenții și încălzirea prin cabluri
 • regularea vitezei și momentului cu o exactitate înaltă

Compania noastră are experiență bogată în montare, pornire-reglare și deservire a regulatoarelor de frecvență și de asemenea este distribuitor oficial al companiei Santerno pe teritoriul Republicii Moldova. Santerno este producătorul regulatoarelor de frecvență de calitate avînd toate certificatele necesare pentru teritoriu UE și vînzări pe tot globul. 

Compensarea energiei reactive

Pe parcursul activității companiei, la utilizarea motoarelor asincrone pentru necesitățile tehnologice a companiei, se consumă energia activă și reactivă. Energia reactivă nu produce lucru util, dar este transportată de la generator la consumator. Acest proces duce la pierderi de energie activă în rețea. Din acest motiv, furnizorii de energie electrică, în concordanță cu legislația Republicii Moldova, (HO. Nr.89 ANRE din 13.03.2003), taxează clienții pentru pierderi de energie la transportarea energiei reactive.

Pentru compensarea energiei reactive, în rețelele întreprinderii se utilizează baterii de condensatoare, cu regulare automată. Aceasta permite:

 • micșorarea cheltuielilor pentru energie electrică 
 • micșorarea încărcării transformatoarelor, mărirea duratei lor de funcționare
 • micșorarea încărcării conductoarelor, cablurilor și utilizarea acestora de o secțiune mai mică
 • îmbunătățirea calității energiei electrice, din contul micșorării distorsiunii de tensiune
 • micșorarea sarcinii pe aparatele de comutație din contul micșorării curenților din rețele
 • aplatizarea salturilor și căderilor de scurt timp a tensiunii

Compania noastră este lider pe piața Moldovei în domeniul compensării puterii reactive. Noi am instalat și am dat în exploatare mai mult de 150 de sisteme de compensare pe teritoriul țării.  Compania noastră are experiență unică în alegere, proiectaremontare, pornire/reglare și deservire a sistemelor de compensare.

Automatizarea proceselor clădirilor

Constă în colectarea datelor despre parametrii de funcționare a rețelelor inginerești, și menținerea automată a parametrilor de confort setat de utilizator. De asemenea aceste sisteme pot realiza colectarea automată a datelor despre consumul de resurse energetice și despre parametrii rețelei de alimentare. Sistemele automatizate a clădirilor dau posibilitatea:

 • De a economisi pînă la 20% din resurse energetice pentru sisteme de încălzire, ventilare, condiționare, iluminare, alimentare cu apă menținînd în același timp confortul utilizatorului
 • Îmbunătățirea nivelului de confort a utilizatorilor, prin menținerea automată a parametrilor de (temperatură, umiditate, iluminat)
 • Dispecerizarea sistemelor inginerești și viteza înaltă de depistare a avariilor în rețelele inginerești.
 • Depistarea cauzelor erorilor și a avariilor în rețelele inginerești, prin intermediul colectării datelor despre parametrii rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă sau gaz

Compania noastră instalează sisteme de colectare a parametrilor rețelei, consumul de energie electrică, apă, gaz. Ceia ce permite clienților de a obține informații veridice despre starea și evenimentele în rețelele de alimentare cu energie electrică, depistarea celor mai neeficiente steme/consumatori, și depistarea timpurie a cauzelor cheltuielilor majore de resurse energetice.

Compania noastră este distribuitorul oficial al produselor Elnet (Izrael). Analizatoarele de rețea produse de compania Elnet se deosebesc prin exactitatea înaltă, simplicitate și cantitatea parametrilor rețelei electrice  măsurate.