Instalare sistemelor de inginerie

Specialitatea companiei «Di & Trade» constituie instalarea sistemelor interne și externe de inginerie  în clădiri din diferite tipuri. În afară de instalarea sistemelor de inginerie se execută și lucrări de testare și dare în funcțiune de orice complexitate. Instalarea sistemelor de inginerie includ următoarele sistem: alimentare cu energie electrică (internă și externă), iluminat, ventilație și aer condiționat, încălzire, automatizare și dirijare. Angajații companiei "Di & Trade» sunt: ingineri, tehnicieni și maiștri cu experiență, care perfect cunosc ce tip de echipament e necesar, variind în dependență de sistemul de inginerie.

Exemple de lucrări pot fi găsite în secțiunea "Portofoliu"

Instalarea sistemelor de iluminat și alimentare cu energie electrică

 

Sistemul de iluminat și alimentare cu energie electrică, furnizarea energiei electrice la orice obiect de tip administrativ, rezidențial sau industrial, este una dintre cele mai importante sarcini în implementarea fiecărui proiect. Proiectarea și montarea sistemelor electrice - soluția pe care o realizează specialiștii companie la toate clădirile de orice destinatie țintă. Instalarea și mentenanța sistemelor energetice este asigurată de echipe cu experiență, care au dat în funcțiune mai mult de o duzină de obiecte industriale și administrative mari. Costul exact a lucrărilor pentru proiectarea și instalarea unui sistem de alimentare cu energie pot fi obținut de la departamentul devizier a companiei «Di & Trade».

Post de transformare

Energia electrică este direcționate spre postul de transformare (PT), care majorează sau micșorează tensiunea după curent alternativ, și apoi este furnizată de energia electrică la obiect. La un post de transformare poate fi conectat la unul sau mai multe obiecte simultan. Se disting posturi de transformare de ridicare au coborîre. Primul tip de post de transformare este destinat conversiei tensiunii, potrivit pentru transmiterea pe liniile electrice aeriene. Postul de transformare de tip coborîre este destinat pentru conversia tensiunii primare.

Panou principal de distribuție

În orice clădire sau construcție energia electrică este furnizată la panoul principal de distribuție (PPD). Anume aici este instalat echipament de comutare și transformare, permițând utilizatorului final de a obține tensiunea necesară (de la 380 la 220 volți). Instalarea unui panou electric principal ar trebui să fie executat în conformitate cu cerințele din Normele de amenajare a instalațiilor electrice și în conformitate cu normele de funcționare în condiții de siguranță. La fiecare nivel (etaj) al clădirii sunt instalate panouri de distribuție prin care energie electrică este direcționată spre zone individuale. Consumatorii sunt alimentați prin conectarea la dispozitivele terminale - prize și întrerupătoare.

Linii de cablu

Baza sistemului de alimentare cu energie electrică sunt liniile de cablu, care distribuie energia electrică. Alegerea modului de pozare a cablului este direct legat de condițiile de exploatare. Sunt metode de pozare a cablului: aeriene, interioare și subterane, precum și prin canalele de cablu (conducte). Pozarea cablurilor prin metoda subterană sau aeriană este disponibilă numai pentru cabluri speciale. Montarea cablului prin metoda ascunsă este realizată prin pereți, adică de etanșare canalurilor speciale în care sunt pozate firele. Avantajul evident al acestei metode este protecția față de umiditate, lumina directă a soarelui, deteriorări și nu permite accesul copiilor și animalelor. Montarea prin canale de cablu (conducte) este cea mai populara metoda de pozare a cablului pentru asigurare cu energie electrică a obiectelor industriale și de birouri, vile și magazine.

Unități terminale

Destinația unităților terminale este de a furniza energie electrică direct la consumatori. Aceste dispozitive includ conectori, întrerupătoare, prize, lămpi, dispozitive și așa mai departe.

Surse de alimentare redundante

Pentru a asigura edificiul cu alimentarea neîntreruptă a energie electrice, este necesar de prevăzut un sistem de iluminat de avarie și surse de alimentare de rezervă. Specialiștii companiei «Di & Trade» efectuează calcule, proiectarea și instalarea sistemului de alimentare cu energie redundant în conformitate cu standardele adoptate în acest domeniu. Echipament de alimentare redundant asigurară furnizarea neîntreruptă a energiei electrice în clădiri rezidențiale, comerciale și industriale. Datorită sursei de rezervă, chiar și în lipsa energiei electrice se asigură funcționalitatea completă a sistemelor de supraveghere video, antiincendiu, sistem de alarma și altele.

Sistemul antifulger și de împămîntare

Cu scopul de a asigura securitatea oricărui obiect, sistemul de alimentare cu energie trebuie să includă protecție antifulger și dispozitive de împământare. Protecție antifulger este o unitate, al cărei scop este de a proteja nimerirea directă a unui fulger în clădiri (construcții). Sarcina principală este de a preveni deteriorarea cladirii (construcției), defecțiunea sistemului de alimentare a energie și moartea și rănirea oamenilor și animalelor, care pot fi în acel momentul în interiorul sau în apropierea clădirii. Se disting două tipuri de protecție: internă și externă. Sistemul extern de protecție antifulger constă dintr-un paratrăsnet, sistem de conducte și împămîntare care este proiectat pentru a intercepta fulgere și să le direcționeze în pământ. Sistem intern de protecție este un set de dispozitive contra la supratensiuni. Scopul acestei instalații este de a proteja echipamentele electrice și electronice de la supratensiuni.

Sistem de iluminat

Sistemul de iluminat de înaltă calitate pe orice obiect, indiferent de scopul său funcțional, face posibil să se organizeze în mod optim fluxul de lucru. Dar întregul sistem de iluminat trebuie să fie calculat și proiectat corect, ținând cont de iluminare naturală și caracteristicile interne ale spațiilor. Specialiști calificați a companiei noastre utilizează doar echipament de iluminat energoeficient (V-Tac), sistemele de iluminat eficace (Lighting Technologies) și produse de cablu. Instalînd un sistem de iluminat de la «Di & Trade» - primiți design excelent a interiorului și exteriorului clădirii, precum și costuri mici de-a lungul duratei de viață a sistemului. Cu scopul de a ilumina spațiile în cazul deconectării energiei electrice se utilizează pe scară largă iluminat de avarie (Lighting Technologies) pentru birouri și edificii industriale cu un număr mare de angajați.