Audit Energetic

Scopurile și obiectivele auditului energetic

Scopul este atins prin următoarele sarcini:

 • obținerea datelor obiective cu privire la volumul de resurse energetice utilizate;
 • determinarea cerințelor pentru perfecționarea sistemului de evidență și control al consumului de energie;
 • definirea indicelor de eficiență energetică;
 • determinarea potențialului de economie a energiei și majorarea eficienței energetice;
 • elaborarea unei liste de măsuri privind economisirea energiei, creșterea eficienței energetice și evaluarea lor.
Auditul energetic este efectuat în etape.

1. Etapa de pregătire

În această etapă, este colectată informația preliminară despre edificiile clientului, și se identifică cauzele care împiedică funcționarea normală a instalațiilor (lipsa de capacitate, etc.). Se negociază planul și programul auditului energetic, se elaborează termenii de referință ce definesc volumul de lucru, termenii și costul serviciilor. 
Etapa se finalizează prin semnarea unui contract privind efectuarea auditului energetic.

2. Examinare documentară și vizuală

Reprezintă o examinare vizuală a obiectului, colectarea informației cu privire la consumul de energie, producția de bunuri, indicatorii tehnico-economici, observații climaterice și alte date necesare pentru a efectua calculul eficienței energetică.
În această etapă, se evaluează resursele de economisire a energiei, se identifică instalațiile ce au potențial de economisire a energiei.

3. Examinare cu ajutorul echipamentului

În timpul efectuării auditului energetic se examinează dinamica consumului de energie electrică, starea tehnică a echipamentului, eficacitatea elementelor tehnologice. 
O modalitate de a obține date pentru studiu este de examinarea cu ajutorul echipamentului.

Măsurările proceselor consumatoare de energie, precum și caracteristicile reale ale echipamentelor se realizează utilizând următoarele echipamente:

 • Analizoare de calitate a energiei electrice (Ar6, Circutor, Spania) sunt utilizate pentru măsurarea și înregistrarea calității puterii (PQ), măsurarea cantităților de energie electrică în rețea, puterii active, reactive și aparente pe o anumită perioadă de timp;
 • Multimetru cu transformator de curent se utilizează pentru a măsura valorile efective ale curentului și tensiunii;
 • Luxmetru este utilizat pentru a măsura nivelul de lumină;
 • Telemetru cu laser se utilizează pentru a determina caracteristicile geometrice ale obiectelor;

4. Elaborarea bilanțului energetic
Principala metodă cantitativă și calitativă de analiză a stării sectorului energetic - elaborarea generalizătă a bilanțului energetic - consumul util a tuturor tipurilor de surse de energie.

Bilanțurile se elaborează pe toate tipurile de resurse energetice consumate, pentru a determina abaterile de consum a diferitelor tipuri de energie consumată.

5. Etapa analitică

În procesul de elaborare a auditului energetic se analizează următoarele sisteme:
- sistem de iluminat;
- sistem de încălzire;
- sistem de alimentare cu apă (calitatea apei potabile și tehnice);
- sistem de răcire;
- sistem de alimentare cu energie electrică;
- linii de producție;
- sistem de control și evidență;
- scheme tehnologice optime și distribuția a sarcinii pe unități;
- bilanț energetic;
Se analizează abaterile de la norme, și se fac recomandări pentru conservarea energiei și majorarea eficienței energetice.

6. Elaborarea măsurilor de conservare a energie

În baza datelor obținute se elaborează măsuri de conservarea energiei și eficiența energetică:
- se determină esența tehnică a activităților propuse și principiul de obținere a economiei;
- se prezintă economia anual-potențială în termeni fizici și monetari; 
- se determină tipul echipamentului necesar pentru punerea în aplicare a activităților propuse;
- se estimează efectul economic general al recomandărilor propuse;
- se determină perioada de recuperare a investițiilor.

După evaluarea cost-eficiență a tuturor recomandărilor, sunt clasificate în trei categorii:

 • organizațională și cu cost redus (implementat de activitatea a organizației);;
 • cost mediu;
 • pe termen lung și cu cost-ridicat (implementat prin atragerea de investiții).

7.  Documentație de raportare
După ce serviciile de audit energetic sunt finisate clientul primește un raport de audit energetic.

Express Audit