Mentenanță și Igienizare

Pentru a prelungi termenul de viață a sistemelor inginerești ele trebuie igienizate și curățate la timp. Compania DiTrade execută servicii de mentenanță și igienizare a sistemelor de aer condiționat, HVAC, VCV a sistemelor electrice și ventilare. 

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ VCV

1. Verificare vizuală după: deteriorări mecanice a corpului climatizorului; schimbătoare de căldură spaţiu de puritate intercostal interne şi externe unităţi;

2. Verificarea funcţionării aerului condiţionat în toate modurile;
3. Curăţarea filtrului evaporatorului;
4. Curăţarea evaporatorului blocului interior;
5. Curăţarea ventilatorului blocului interior/exterior;
6. Curăţarea condensorului de praf şi murdărie;
7. Verificarea etanşărilor de conexiuni (la ţevi, evaporator, condensor);
8. Curăţarea blocului inferior;
9. Verificarea racordării contactelor şi conectărilor electrice;
10. Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control;
11. Diagnostica termofizică a climatizorului;
12. Verificarea reţelei de alimentare cu energie electrică a climatizorului;
13. Verificarea funcţionalităţii şi curăţarea sistemului de drenaj a climatizorului;
14. Curăţarea blocurilor externe şi interne de impurităţi;
15. Verificarea fixării mecanice a pieselor mobile şi lubrifierea acestora.
16. Curăţarea schimbător de căldură al unităţii interioare;
17. Curăţarea schimbător de căldură al unităţii exterioare (dacă este necesar, cu aparate cu jet de apă);
18. Verificarea scăderii temperaturii la intrarea şi ieşirea din schimbătorul de căldură internă (dacă este necesar - presiunea pe partea joasă şi înaltă a circuitul de refrigerare);
19. Verificare curenţi de operare compresoare (dacă este necesar).
20. Consilierea reprezentanţilor Beneficiarului cu privire la utilizarea corectă climatizoarelor (daca este cazul);

LUCRĂRI DE MENTENENȚĂ VENTILOCONVECTOR 

1. Verificare vizuală după:
a) deteriorări mecanice a corpului ventilconvectorului;
b) schimbătoare de căldură spaţiu de puritate intercostal interne;
2. Verificarea funcţionării ventiloconvectorului în toate modurile;
3. Curăţarea filtrului evaporatorului;
4. Curăţarea evaporatorului;
5. Curăţarea condensorului de praf şi murdărie;
6. Verificarea etanşărilor de conexiuni (la ţevi, evaporator, condensor);
7. Verificarea racordării contactelor şi conectărilor electrice;
8. Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control;
9. Verificarea reţelei de alimentare cu energie electrică a ventiloconvectorului;
10. Verificarea funcţionalităţii şi curăţarea sistemului de drenaj a ventiloconvectorului;
11. Verificarea fixării mecanice a pieselor mobile şi lubrifierea acestora.
12. Verificarea scăderii temperaturii la intrarea şi ieşirea din schimbătorul de căldură internă
13. Consilierea reprezentanţilor Beneficiarului cu privire la utilizarea corectă climatizoarelor (daca este cazul);

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE VENTILATOARE

1. Demontare / asamblare a panourilor de protective a echipamentului
2. Inspectie externa a ventilatorului la pericole de poluare, vibratie si starea fixarilor
3. Verificarea nivelului de poluare, caderea de presiune a filtrelor, curatare
4. Verificarea conexiunilor terminale, fire si cabluri la lipsa deteriorarilor
5. Verificarea nivelului de poluare a componentelor electrice, relee si echipamente de protectie
6. Verificarea curentilor electrici
7. Verificarea parametrilor fluxului de aer
8. Verificarea fixarilor mecanice a partilor mobile si cantitatea nivelului de ulei
9. Verificarea de stringere a ventilatorului
10. Controlul parametrilor de securitate
11. Analiza masurarilor efectuate, intocmirea listei de defectiuni(daca este necesar), eliminarea defectelor se efectueaza din contul clientului conform intelegerii intre parti.

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE CHILLER

1. Inspecție extern la pericolele mecanice și electrice
2. Demontare / asamblare a panourilor protecţie faţă
3. Diagnosticare termofizică chiller
4. Verificarea componentelor și ansamblurilor în modul de testare
5. Diagnosticarea parametrilor:
 diferenta de temperatura de alimentare și de evacuare a aerului din condensator
 scădere a temperaturii apei care intră și ies din evaporator
 evaporare și condensare temperaturile în circuitul de refrigerare
 supraîncălzire de temperatură și răcirii din circuitul de refrigerare (dacă este posibil)
 o linie de înaltă presiune și circuit de agent frigorific redus
 curent de operare și de tensiune componentele electrice chiller

6. Verificarea cantitatea (calitatea) uleiul după cum este necesar.
7. Verifică Poluarea de componente electrice, relee și echipamente de protecție
8. Verificarea senzori, termostate, presostate pentru a controla citirile de temperatura, presiune si control parametric
9. Curățarea condensatorului
10. Curățarea tăvii de scurgere
11. Verificarea fixărilor și curățarea roatei ventilatorului
12. Verificarea de strângere de conexiuni electrice
13. Verificare a elementelor de fixare mecanice piese si lubrifiere în mișcare
14. Controlul setărilor de securitate
15. Controlul ermetizării sistemului de apa
16. Setarea dispozitive cu microprocessor
17. Analiza măsurătorilor, întocmirea liste cu defecţiunui (dacă este necesar), eliminarea defectelor.

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE CTA

1. Demontare / asamblare a panourilor protecţie faţă
2. Control la poluare a ventilatorului , vibrației și starea curelelor de antrenare și zonele de ancoraj
3. Inspecție a clapete poluării aerului, mișcare lină și senzație de constricție
4. Verificare a dispozitivelor de acționare
5. Verificare la poluarea filtrelor și a scaderii presiunei, curăţarea,schimbul la necesitate
6. Verificare la Poluarea și coroziune a schimbătorului de căldură
7. A verifica conexiunile terminale, fire și cabluri la deteriorări
8. Verifică Poluarea de componente electrice, relee și echipamente de protecție
9. Verificarea parametrilor de temperatură, control și de curenții de operare
10. Verificare debitului de aer
11. Verificare a elementelor de fixare mecanice piese si lubrifiere în mișcare
12. Verificarea ventilatorului în strângere
13. Testarea a componentelor electronice
14. Curățarea tăvii de scurgere
15. Controlul setărilor de securitate
16. Controlul ermetizării sistemului de apa
17. Controlul supapeleor cu cablare orizontală
18. Setarea dispozitive cu microprocesor
19. Analiza măsurătorilor, întocmirea liste cu defecţiunui (dacă este necesar), eliminarea defectelor.